top of page

ECONOMSCHE WETENSCHAPPEN

2de graad Doorstroom finaliteit

BESCHRIJVING

 • Economie is de studie van de 'huishouding'. 

 • โ€‹Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. 

 • Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. 
  De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de 'marktwerking'. 

 • Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). 

 • Je krijgt dus eigenlijk alleen algemene vakken:

  • algemene economie,

  • Nederlands,

  • Frans,

  • Engels,

  • wiskunde,

  • bedrijfswetenschappen... 

 • Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.

 • Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

 • Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (Vb. Economie-wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

Economische wetenschappen
Economische wetenschappen

GOED OM TE WETEN

 • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

 • Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend.

 • Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde).

IETS VOOR JOU?

Leerlingenprofiel:

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

โ€‹

Jouw talenten

 • Ben je een sterk theoretische denker? 

 • Ben je erg geïnteresseerd in de wereld van ondernemingen en organisaties? 

 • Ben je sterk in moderne talen en wiskunde? 

 • Ben je benieuwd naar algoritmen en wil je leren programmeren? 

 • Wil je weten hoe de economische markt binnen onze samenleving werkt en welke rol de overheid en internationale organisaties daarin spelen? Hoe ondernemingen kunnen groeien en hoe ze kunnen inspelen op de behoeften van de consument? 

 • Wil je misschien wel zelf ondernemer worden? 

 • Kan je complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek.

 

Dan is de richting Economische wetenschappen iets voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. Het is een studierichting die erg geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

 

Jouw uitdagingen

De richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde en economie.

 • Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen;

 • Je leert kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen;

 • Je leert logisch redeneren.

 • Je leert taalkundige en wiskundige problemen analyseren en oplossen;

 • Je leert vlot verbanden leggen.

 • Je werkt aan STEAME-projecten. 

WAT NA DE 2DE GRAAD?

Na de tweede graad Economische wetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

 

De meest logische keuze in de derde graad is

 • Bedrijfswetenschappen (Doorstroom);

 • Economie-Moderne Talen (Doorstroom) ;

 • Economie-wiskunde (Doorstroom).

EN NADIEN?

Economische wetenschappen hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies zoals Handelswetenschappen en bedrijfskunde, architectuur, industriële wetenschappen en technologie, …).

 

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

โ€‹

 • Geesteswetenschap

  • Taal- en Letterkunde;

  • Toegepaste taalkunde;

  • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies). 

 • Sociale wetenschap

  • Onderwijs;

  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen);

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

  • Politieke en Sociale wetenschappen;

  • Rechten;

  • Notariaat;

  • Criminologische wetenschappen

 • Natuurwetenschap

  • Architectuur;

  • Industriële wetenschappen en Technologie;

  • Productontwikkeling;

  • Toegepaste wetenschappen;

  • Toegepaste biologische wetenschappen;

  • Gecombineerde studiegebieden (digital design);

  • Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (computerwetenschappen, fysica en sterrenkunde, informatica en wiskunde). 

bottom of page