top of page

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

1ste graad - basisoptie: Maatschappij & welzijn

Humane wetenschappen

GOED OM TE WETEN

EERSTE GRAAD A-STROOM

Uit onderzoek blijkt dat je een goede studiekeuze best niet te vroeg maakt. Daarom is er een brede eerste graad (1ste en 2de jaar secundair) waarin je kan proeven van meerdere interessegebieden. Alle leerlingen blijven dus samen in dezelfde groep en werken op hun eigen tempo. Wil je je eigen interesses nog verder uitdiepen? Dat kan uitgebreid in de verschillende projecten en tijdens persoonlijke challenges. 

โ€‹

Je kan bij A-Maze kiezen uit 3 basisopties: 

 • Economie & Organisatie;

 • Moderne talen & wetenschappen;

 • Maatschappij en welzijn.

IETS VOOR JOU?

Jouw talenten

โ€‹

Het domein Mens & Maatschappij is iets voor jou als:

 • Je geboeid bent door de mens, jong en oud(er) en zijn functioneren in de maatschappij;

 • Je wil graag het gedrag van mensen wil leren begrijpen en onderzoeken;

 • Je bent geïnteresseerd bent in de actualiteit;

 • Het welzijn en welbevinden van de mensen voor jou belangrijk is;

 • Je concreet aan de slag wil gaan met en voor mensen.

โ€‹

LESSEN?

โ€‹Iedereen krijgt de basisvorming, in deze basisvorming gaat er veel aandacht naar talen en wiskunde. 

โ€‹

Bij de basisoptie Maatschappij en welzijn 

 • Onderzoek je het sociale gedrag van mensen; 

 • Onderzoek je menselijke relaties

 • Leer je wat een gezonde en persoonlijke leefstijl is;; 

 • Oefen je sociale en communicatieve vaardigheden

 • Ontdek je STEAME (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics en Entrepreneurship). 

WAT NA DE 1STE GRAAD?

Finaliteit

 • DOORSTROOMGERICHT

 • DOORSTROOMGERICHT en ARBEIDSMARKTGERICHT

 • ARBEIDSMARKTGERICHT

 

Na het 2e leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting, in elke finaliteit.
 

Studierichtingen behoren tot finaliteiten, onderwijsvormen en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.

 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt. 

 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)

 • Domeinen zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …)

 

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.

Afbeelding2

BIJLAGES

bottom of page