top of page

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

1ste graad - basisoptie: Moderne talen & wetenschappen

Natuurwetenschappen

GOED OM TE WETEN

EERSTE GRAAD A-STROOM

Uit onderzoek blijkt dat je een goede studiekeuze best niet te vroeg maakt. Daarom is er een brede eerste graad (1ste en 2de jaar secundair) waarin je kan proeven van meerdere interessegebieden. Alle leerlingen blijven dus samen in dezelfde groep en werken op hun eigen tempo. Wil je je eigen interesses nog verder uitdiepen? Dat kan uitgebreid in de verschillende projecten en tijdens persoonlijke challenges. 

โ€‹

Je kan bij A-Maze kiezen uit 3 basisopties: 

 • Economie & organisatie;

 • Moderne talen & wetenschappen;

 • Maatschappij & welzijn.

IETS VOOR JOU?

Jouw talenten

Het domein Moderne talen & wetenschappen is iets voor jou als:

 • je niet alleen een wetenschapper bent, maar ook een culturele duizendpoot;

 • je geboeid bent in verschillende talen;

 • je staat te popelen om jouw schriftelijke en mondelinge skills te laten zien en om hierin te groeien? 

LESSEN?

โ€‹Iedereen krijgt de basisvorming, in deze basisvorming gaat er veel aandacht naar talen en wiskunde. 

โ€‹

Bij de basisoptie Moderne talen en Wetenschappen

 • Onderzoek je hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren;

 • Leer je communiceren in het Nederlands, Frans en Engels;

 • Leer je over literatuur, verhalen, gedichten …;

 • Onderzoek je wetenschappelijke verschijnselen en ideeën; 

 • Ontdek je waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.

 • Ontdek je STEAME (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics en Entrepreneurship). 

WAT NA DE 1STE GRAAD?

Finaliteit

 • DOORSTROOMGERICHT

 • DOORSTROOMGERICHT en ARBEIDSMARKTGERICHT

 • ARBEIDSMARKTGERICHT

 

Na het 2e leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting, in elke finaliteit.
 

Studierichtingen behoren tot finaliteiten, onderwijsvormen en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.

 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt. 

 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)

 • Domeinen zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …)

 

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.

Afbeelding2

BIJLAGES

bottom of page