top of page

ECONOMIE - WISKUNDE

3de graad Doorstroom finaliteit

BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen.

 

Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Economische wetenschappen.png
Economische wetenschappen.png

VISIE OP DE STUDIERICHTING

 • De studierichting Economie-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en informaticawetenschappen centraal staan.
   

 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie.
   

 • Economie-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit. 

LEERLINGENPROFIEL

 • Leerlingen Economie-wiskunde tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren.

 • Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

 • Ze vinden het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houden van een meer formele benadering van wiskunde.

 • Ze hanteren wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.

Economische wetenschappen.png
Economische wetenschappen.png

IETS VOOR JOU?

Een leerling uit de studierichting Economie-Wiskunde:

 • is geïnteresseerd in abstract economisch en wiskundig denken;

 • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;

 • gaat kritisch om met informatie; 

 • geboeid door programmeertechnieken. 

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Uitgebreid pakket wiskunde

 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten

 • Aspecten van financiering en fiscaal recht

 • Accounting en analyse van de jaarrekening

Economische wetenschappen.png
Economische wetenschappen.png

EN NADIEN?

ECONOMIE - WISKUNDE hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies aan de universiteit of hogeschool.

 

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

​

 • Geesteswetenschap

  • / 

 • Natuurwetenschap

  • ​Architectuur,

  • Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling,

  • Toegepaste wetenschappen/ Architectuur,

  • Gecombineerde studiegebieden (digital design),

  • Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) 

 • Sociale wetenschap

  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen),

  • Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenscha ppen), Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen,

  • Verkeerskunde

  • Onderwijs

  • Economische en Toegepaste economische wetenschappen,

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 

BIJLAGEN

bottom of page