STUDIEAANBOD

EERSTE GRAAD

EERSTE GRAAD

Eerste jaar

 

 

Tweede jaar

EERSTE GRAAD A-Stroom

Uit onderzoek blijkt dat je een goede studiekeuze best niet te vroeg maakt. Daarom is er een brede eerste graad (1ste en 2de jaar secundair) waarin je kan proeven van meerdere interessegebieden. Alle leerlingen blijven dus samen in dezelfde groep en werken op hun eigen tempo. Wil je je eigen interesses nog verder uitdiepen? Dat kan uitgebreid in de verschillende projecten en tijdens persoonlijke challenges. 

Je kan kiezen uit 3 basisopties:

 • Economie & Organisatie

 • Moderne talen & wetenschappen

 • Mens & Maatschappij

Economie - Organisatie.png

Studiedomein Economie & Organisatie

Het domein Economie en Organisatie is iets voor jou als:

 • je sterk geïnteresseerd bent in economie, boekhouden, administratie en informatica;

 • je ook nog een uitgebreid pakket lesuren talen, wetenschappen en/of wiskunde wil;

 • je geboeid bent door het commerciële aspect (kopen/verkopen) en je graag wil ondernemen, organiseren, ...

Moderne talen - Wetenschappen.png

Studiedomein Moderne talen & Wetenschappen

Het domein Moderne talen & wetenschappen is iets voor jou als:

 • je niet alleen een wetenschapper bent, maar ook een culturele duizendpoot;

 • je geboeid bent in verschillende talen;

 • je staat te popelen om jouw schriftelijke en mondelinge skills te laten zien en om hierin te groeien? 

Mens - Maatschappij.png

Studiedomein Mens & Maatschappij

Het domein Mens & Maatschappij is iets voor jou als:

 • je geboeid bent door de mens, jong en oud(er) en zijn functioneren in de maatschappij;
  je wil graag het gedrag van mensen wil leren begrijpen en onderzoeken;
  je bent geïnteresseerd bent in de actualiteit;
  het welzijn en welbevinden van de mensen voor jou belangrijk is;
  je concreet aan de slag wil gaan met en voor mensen.

TWEEDE GRAAD - DOMEINOVERSCHRIJDEND

Vanaf het derde jaar secundair onderwijs maak je een eerste studiekeuze. Bij A-Maze kan je kiezen tussen drie interessegebieden of studiedomeinen. Ook hier maken we een keuze om zo breed mogelijk te gaan. 

Belangrijk om te weten: deze studiedomein worden aangevraagd bij de Vlaamse Overheid, maar zijn nog niet definitief goedgekeurd.

 • Studiedomein natuurwetenschappen: dit is een wiskundig-natuurwetenschappelijke richting met nadruk op fysica, biologie, chemie, die je voorbereidt op een opleiding zoals laborant, ingenieur of arts.

 • Studiedomein economische wetenschappen: dit is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én 
  wiskunde. 

 • Studiedomein humane wetenschappen: de nadruk ligt op mens- en geesteswetenschappen zoals gedragswetenschappen, geschiedenis, cultuurwetenschappen, opvoedkunde …

 

Binnen deze studiedomeinen kiezen we steeds voor de domein-overschrijdende richting. Domein-overschrijdend is eerder algemeen van aard, is wat theoretischer en abstracter. 

Binnen alle studiedomeinen streven we een brede ontwikkeling na, waarin nog steeds ruimte is voor alle interessegebieden en waarin ook de talen sterk vertegenwoordigd zijn.

Vakje 02.png
Vakje 03.png