top of page
Op school

A-MAZE

HOW? 

A-Maze wants to contribute to an education that enables everyone to meet the challenges of today

and shape the world of tomorrow together

PhotoRoom_20210210_125649

Het A-Maze programma

Het A-Maze-programma wil op de eerste plaats leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen om in een onvoorspelbare en immer wijzigende wereld te leven en te werken. Deze vaardigheden omvatten vaardigheden, talenten, inzicht en kennis - verder dan het onderwerp van een opleiding. Iedereen steekt de handen uit de mouwen om samen met elkaar elke leerling klaar te stomen om om te gaan met de uitdagingen van vandaag en om de wereld van morgen vorm te geven.

 

Het A-Maze-programma baseert zich op het concept van gepersonaliseerd leren, waarbij iedere individuele leerling naar eigen talent, ambitie en specifieke leermanier kan ontwikkelen. Het A-Maze-programma is zo ontworpen dat het aangepast is aan iedere leerling ongeacht op welk punt hij of zij zich in zijn of haar kennisontwikkeling bevindt, hen uitdaagt om hun eigen grenzen te verleggen en hun eigen individueel platform voor levenslang leren en ontwikkelen te creëren. Met persoonlijke ontwikkeling bedoelen we het levenslange proces waarbij het individueel potentieel duidelijk wordt.

 

Hierbij is het volgende belangrijk:

Ontwikkeling van een innerlijk ethisch kompas dat de basis voor actieve en bewuste keuzes vormt. Dit betekent ook je eigen leven in handen nemen, relevante en uitdagende doelen stellen en voldoende doorzettingsvermogen/veerkracht en zelf-discipline hebben om deze doelen te bereiken. 

โ€‹

In het A-Maze-programma gebruiken we de Zweedse uitdrukking “Bildning” wanneer we het hebben over het levenslange proces waarbij iemands blik op, begrip en interpretatie van de wereld groeit, toeneemt en breder wordt. Een combinatie van denkvaardigheden op hoog niveau, zelfkennis en een sterke wil om te leren en te ontwikkelingen vormen hiervoor de basis.

 

Het vermogen om - patronen te omschrijven, analyseren en veralgemenen en ertoe in staat zijn ze in nieuwe situaties toe te passen - context te zien, standpunten te wijzigen en verbanden te leggen tussen verschillende domeinen is een cruciaal onderdeel van deze basis. Doorheen het programma ontwikkelen leerlingen kennis over hun leerproces.  In combinatie met nieuwsgierigheid (verbazing) en kritisch denken ondersteunt dit hun wil om te leren.

 

De leerling wordt via het A-Maze-programma een intellectueel en verantwoordelijk persoon die ook het belang van menselijke interactie en onderlinge afhankelijkheid begrijpt. Dit vereist zelfkennis, de vaardigheid om medeleven te tonen en sterke communicatievaardigheden.

 

Wij ontwikkelen de vaardigheid van de leerling om nieuwe situaties aan te kunnen, een constructieve houding t.o.v. uitdagingen aan te nemen, kansen te herkennen en anders te denken - om creatief te zijn - en te beseffen dat “het leven is wat ik ervan maak”.

 

De school (en misschien later: scholen) in het A-Maze-netwerk passen de relevante eindtermen en normen toe en beoordelen overeenkomstig de prestaties van de leerling. 

 
PhotoRoom_20210210_125555
Enkel doolhof

Het verhaal achter ons doolhof

Je bewandelt onbekende gangen om jouw pad te vinden. Als je een doodlopende gang inslaat, geef je niet op maar ben je net vastberaden om het doolhof te verlaten. 

A-maze creëert een gepersonaliseerd leertraject. Je verwerft de vaardigenheden die vereist zijn in een dynamische en digitaal verbonden samenleving. Bovendien worden je behoeften aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid vervuld om levenslang te leren. 

โ€‹

Je slaat of de ene of de andere gang in... Blijf dicht bij jezelf en zorg ervoor dat jij degene bent die jouw richting bepaalt. 

A-maze coacht je, dag in dag uit, om los te laten wie je denkt te moeten zijn en te accepteren wie je werkelijk bent in een veilige leef-en leeromgeving. Je bent je meer en meer bewust van je sterke punten en beperkingen. Door gerichte coaching weet je welke persoonlijke doelen, kennis en vaardigheden je verder moet ontwikkelen en leer je reflecteren zodat je levenslang kunt blijven groeien.

 

Je krijgt, net zoals iedereen, een gelijkwaardige kans om jouw uitgang te creëren.  

A-maze haalt de wereld naar binnen, maar trekt ook de wijde wereld in zodat er meer dan voldoende ruimte is om je identiteit, je interesses, je eigenaardigheden, je wensen en je waarden te ontdekken. Daardoor besef je dat je past in het grotere geheel en veel gemeen hebt met anderen. Allemaal hebben we onze sterktes en zwaktes, onze wensen en dromen, onze successen en tegenslagen... Wat verschillend is, is dat je een unieke kans krijgt om op jouw manier te excelleren.

Blauwe lamp
bottom of page