top of page
Studeren op het gras

A-MAZE

Verbaas jezelf door te worden wie je droomt te zijn!

Blauwe lamp
Blauwe lamp
Fundament - met rand

Ik ken het doel

In het A-Maze-programma leggen we omwille van twee redenen grote nadruk op het werken met doelen. Volgens ons is iemands vaardigheid om doelen te stellen en het doorzettingsvermogen en de wilskracht te hebben om deze doelen te bereiken een belangrijke voorwaarde om de verantwoordelijk van zijn/haar eigen leven op zich te nemen. 

 

Via het A-Maze-programma leren we iedereen de vaardigheid om op basis van doelen te werken. Dit is een essentieel deel van algemene vaardigheden die we bij als onze partners willen ontwikkelen. De kennis en vaardigheden die zij in het A-Maze-programma ontwikkelen vormen de basis voor hun academische, persoonlijke en sociale ontwikkeling.

โ€‹

De tweede belangrijkste reden is dat als doelen als tool doorheen het educatief proces worden gebruikt, dit voor elke activiteit opgaat - zij tot betere resultaten leiden. Dit alles op voorwaarde dat de doelen duidelijk, uitdagend en haalbaar zijn (CCR-doelen). Er moet een continu opvolgingsproces zijn van de progressie naar de doelen toe, evenals detectie en onmiddellijke bijsturing van eender welke afleiding van de gestelde doelen. Bovendien geeft het werken naar persoonlijke doelen een gevoel van controle en dit is voor de meeste mensen erg motiverend.

 

Leren hoe CCR-doelen te stellen en doelmatig te werken is een groeiproces en maakt een belangrijk onderdeel uit van A-Maze. 

Je kan dit dit niet van in het begin onder de knie hebben, maar - en dit is belangrijk om te onthouden - het is een vaardigheid die je geleidelijk aan zal ontwikkelen door te oefenen en door persoonlijke coaching . 

 

In de eerste fases zal er via de doelen gefocust worden op de ontwikkeling van de houding van de student tenopzichte van de uitdagingen en op een groeiend bewustzijn met betrekkning tot de doelen.

 

Persoonlijke coaching ondersteunt en ontwikkelt de vaardigheid om persoonlijke doelen te ontwikkelen, succesvolle leerstrategieën te ontdekken en consequent naar doelen toe te werken. 

 

Doelmatig werken is de kern van het A-Maze programma.

Met doelen werken is niet iets wat enkel onze studenten bij A-Maze leren. Het is ook kenmerkend voor de manier van werken van de coaches, medewerkers en voor de manier waarop de school gerund wordt. Daarnaast willen we dit op elk niveau van ons 
A-MazeNetwerk kunnen doen/inzetten. 

โ€‹

PhotoRoom_20210210_171028

Ik ken mezelf

Het is een ambitieus doel, maar wij willen onze jongeren de kracht en moed geven om hier de volle 100 % voor te gaan in deze voortdurend veranderende en complexe maatschappij. Die is enerzijds statisch, maar anderzijds enorm dynamisch. We zitten vaak vast in vaste structuren die ons het gevoel geven dat het niet genoeg is om onze imperfecte zelve te zijn met onze authentieke persoonlijkheid en eigen dromen. Toch evolueert de maatschappij aan een razend tempo en is het iedere dag opnieuw onmogelijk om te weten hoe de maatschappij van morgen er zal uitzien.  

 

Door je eigen kracht en talenten te gebruiken, heb je het vermogen om binnen die maatschappij én daarbuiten je meest verbazende dromen na te streven. 

 

Bij A-maze weten we dat je dromen en doelen nastreven een groeiproces is en heel veel vraagt van je persoonlijke competenties. Daarom coachen wij je om samen de weg te vinden in jouw doolhof. Daarbij is het oké om fouten te maken, je zal niet altijd meteen de juiste weg inslaan. Durf in dit proces kritisch naar jezelf te kijken. 

 

We willen je motiveren om het beste van jezelf te geven en een reis van levenslang leren aan te gaan. Je bent je ervan bewust dat het veel energie kost om je droom te bereiken. Iedere stap die je zet, doet je groeien en het groeien stopt nooit! Het is een proces van vallen en opstaan, van tegenslagen en successen en wie weet vind je in jouw doolhof wel een andere uitgang dan je verwachtte! 

Ik ken de ander

Leren doe je samen, van iedereen die in je leeromgeving aanwezig is, veraf of kortbij, als begeleider van elkaar of als sparringpartners, als wetende en als lerende. Je zorgt hiermee voor constructief intermenselijk verkeer.

 

Samenwerken is van levens- en lerensbelang! 

Samenwerken komt van onderuit en levenslang leren is het motto voor iedereen. 

En leren, dat doe je nu eenmaal niet alleen! 

Maar wat opvalt is gezucht vanop de schoolbanken en de bedrijfsvloeren bij dit vooruitzicht. 

 

Alsof levenslang leren een straf is, en geen plezier! 

Net daarom willen we bij A-Maze een nieuw ecosystemen creeëren met alle actoren die vandaag ‘leren’: bedrijven, onderwijs én zorg. 

Alle betrokken partners kunnen samen een maatschappelijk toegevoegde waarde voor elkaar betekenen. 

PhotoRoom_20210210_171134
bottom of page