A-MAZE

DENKEN IN DOELEN

"A goal without a plan is just a wish"

Het A-Maze programma

Het leerproces van de student staat centraal in onze visie op adaptief leren. Wij maken gebruik van een online leerportaal, die het leren van de student faciliteert. In de leerportaal doorlopen de leerlingen in acht stappen hun leerproces dat door de coach en de vakdocenten gemonitord wordt.

Hierbij is het volgende belangrijk:

 1. Einddoelen stellen:
  Samen met ouders en leercoach stelt de student zijn einddoelen op.
   

 2. Periodedoel stellen:
  Samen met de leercoach en de vakexpert stelt de student zijn periodedoel op.
   

 3. Eigen arrangement maken:
  Samen met de vakdocent maakt de leerling een eigen arrangement van de trede of module.
  Bijvoorbeeld: Welke onderdelen (taken en leeractiviteiten) doe ik wel en niet?
   

 4. Weekdoelen stellen:
  Samen met de leercoach en/of de vakexpert maakt de leerling zijn eigen planning.
  Aan welke leerdoelen werk ik wanneer?
   

 5. Werken aan je doelen:
  Samen met medestudentenn en zijn leercoach werkt de student aan zijn eigen arrangement. 
   

 6. Tussentijds evalueren:
  Tussentijds reflecteren de vakexpert, coach en student de voortgang t.o.v. de doelen die bij het periodedoel horen en evalueren deze.
  Bijvoorbeeld: Aan welke doelen moet je nog werken? Wat moet je nog doen om het doel te bereiken?
   

 7. Eindbeoordeling:
  Aan het eind van de trede of module beoordeelt de vakdocent of de doelen behaald zijn. 
   

 8. Evalueren en bijstellen:
  In gesprekken tussen student, ouder en coach worden de einddoelen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Gelijke kansen, ongelijk onderwijs

 • Black Youtube Icoon
 • Black Instagram Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black LinkedIn Icon

Laarbemdeweg 17

3581 Beringen (Beverlo)

Algemeen: +32 11 177 177

Annelies: +32 498 536 098

©2020 voor A-Maze. Met trots gemaakt door Madam Online