top of page

FEEDBACK & EVALUATIE

Feedback bij A-Maze

Het geven van feedback beschouwen we als een cruciale factor in het evaluatieproces. Daarbij hebben we vooral gekeken naar wat Marzano, Hattie en Dweck vertellen over feedback.  

โ€‹

Evaluatie bij A-Maze 

 

De doelen die we nastreven bij A-Maze zijn uiteraard de 16 sleutelcompetenties en de daarbij horende eindtermen. Dit doen we steeds binnen onze 3 pijlers: Ik ken MEZELF, Ik ken de ANDER en Ik ken het DOEL.  

 

Bij A-Maze lopen leren en evalueren echt door elkaar. Leerwinst wordt maximaal doordat we inzetten op reflectie en continue feedback in de wekelijkse coachgesprekken, tijdens de begeleiding van de challenges en in de dagdagelijkse opvolging van de werkplanning van de leerlingen.  

โ€‹

Zoals beschreven, zetten we hard in op continue feedback. Dat gebeurt op heel veel momenten:  

  • gewoon tussendoor 

  • elke week is er een gepland coachgesprek waarin de evolutie van het leerproces besproken wordt met de coach 

  • leerlingen kunnen op elk moment zelf feedback vragen 

  • na een voorstelling van een challenge geven ook medeleerlingen feedback in de coachgroep 

  • op het einde van de challenge is er in de Challenge Monitor ook een onderdeel reflectie dat ingevuld wordt door de leerling en daarna ook besproken en aangevuld wordt met de coach 

Afbeelding1.jpg
bottom of page