top of page

INSCHRIJVINGSBELEID A-MAZE

Je kijkt er al een tijdje naar uit, en binnenkort is het zover.
Dan starten de inschrijvingen voor het eerste middelbaar.

Vanaf volgend schooljaar werken wij met een aanmeldingssysteem -> aanmelden.school
Daar horen een aantal officiële regels bij.
We leggen je het zo eenvoudig mogelijk uit. 

01/ WAT IS EEN AANMELDPROCEDURE?

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.


Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

02/ WAAROM ORGANISEREN WIJ EEN AANMELDPROCEDURE?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. 

 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.

 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven. 

 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

03/ Wat is de tijdslijn?

tijdslijn

04/ WIE MELDT AAN?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.
 

 • 1A
  1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift ba
  sisonderwijs ontvangen. 

 • 1B
  1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen (onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen naar 1B). 
  GO! A-Maze heeft geen 1B richting

 

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

02

05/ HOE AANMELDEN?

Je meldt aan vanaf 25 maart 2024 (14u00) tot en met 19 april 2024 (14u00) via de website https://aanmelden.school.


Wat heb je nodig om aan te melden?

 •  Een computer met internet en een e-mailadres.

 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op: 

  • de (kids-)identiteitskaart 

  • de isi+-kaart 

  • een klever van het ziekenfonds 

 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

โ€‹

โ€‹

06/ WAT IS HET STAPPENPLAN?

24_Stappenplan

07/ ORDENING EN TOEWIJZIGING

01/ HOE WORDEN DE VRIJE PLAATSEN VERDEELD

โ€‹

De capaciteit voor 1A bij A-Maze is vastgelegd op

72 leerlingen.

 

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen.

โ€‹

De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. 

โ€‹

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. 


02/ ER ZIJN 3 RESULTATEN MOGELIJK: 

 1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.

 2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

 3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

 

Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden. 
 

07/ ORDENING EN TOEWIJZIGING

03/ VOORRANGSGROEPEN

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben. 

 • Kinderen van personeel van de secundaire school

 

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

โ€‹

04/ WAT ALS IK ME NIET HEB AANGEMELD TIJDENS DE AANMELDPERIODE? 


De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024 (9u00). 

 • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.

 • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst. 


Wacht dus niet en meld zeker aan! 

 

05/ KLACHTEN?

Heb je een klacht over de aanmeldingssprocedure zelf? Dan kan je hiermee terecht bij de directeur via inschrijvingen@a-maze.school.
Ben je het niet eens met een niet-gerealiseerde inschrijving? Dan moet je je wenden tot de commissie inzake leerlingenrechten via  commissie.leerlingen@vlaanderen.be.

โ€‹

โ€‹

06/ LAATSTE TIP? HERLEES!
Lees het vooral nog eens opnieuw, en opnieuw. Je vindt zo goed als zeker een antwoord op elke vraag.
Vind je het écht niet, dan kan je ons elke weekdag bereiken van 9:00 tot 17:00

 

 

Voor een middel tegen spanningen moeten we je echter doorverwijzen naar de lokale apotheek.
 

Alle informatie kan jeOOK terugvinden op https://www.aanmelden.school/

โ€‹

Je kan hen ook per e-mail contacteren op info@aanmelden.school

SCHOOLREGLEMENT, PPGO! PEDAGOGISCH PROJECT GO! A-MAZE TOEWIJZIGING

Bij het inschrijven dien je je met deze akkoord te verklaren. 

Pedagogisch project

Ben jij geïnteresseerd en wil je graag meer weten?

 

We organiseren infomomenten en opendeurdagen!

Schrijf je dan zeker in via de evenementen op onze startpagina.

โ€‹

INTERESSE VOLGEND SCHOOLJAAR?

โ€‹Is je interesse geprikkeld?

Voor schooljaar 2024-2025 leggen we een lijst aan van ouders die geïnteresseerd zijn om hun kind(eren) bij ons in te schrijven. 

โ€‹

GO! A-Maze werkt met een officiële aanmeldingsprocedure. 

 

Vanaf het moment dat jullie via deze lijst aangeven interesse te hebben, zullen we jullie dan ook op de hoogte houden van deze procedure. 

โ€‹

We willen wel heel graag een goed beeld hebben van hoeveel mensen geïnteresseerd zijn, zodat we met iedereen de juiste informatie op voorhand kunnen delen. Daarom vragen we om dit formulier in te vullen. 

 

Belangrijk: je naam op dit, of eender welk ander formulier heeft geen enkele rechtswaarde met betrekking tot de inschrijving!

bottom of page