Dit moet je weten over inschrijven

Als er geen plek is, moet mijn zoon of dochter dan naar een andere school?

Niets moet, je kan helemaal zelf kiezen: 

 • Je wil je zoon of dochter enkel inschrijven bij A-Maze: je meldt je enkel aan voor inschrijving bij A-Maze. Je geeft aan of je je zoon of dochter wil inschrijven voor 1A of 2A. 

1A & 2A

Je kijkt er al een tijdje naar uit, en binnenkort is het zover.
Dan starten de inschrijvingen voor 1A en 2A. Daar horen een aantal officiële regels bij.
We leggen je het zo eenvoudig mogelijk uit. 

Afbeelding brein.png

Hej, wat is jouw doel? 

Je behoort tot een voorrangsgroep

Je kan hiervoor inschrijven van 01/02/2021 t.e.m. 24/02/2021.

Wie behoort tot de voorrangsgroep? 

1 Kinderen van dezelfde leefentiteit 

 • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres,

 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder)
  al dan niet wonend op hetzelfde adres,

 • kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. plusbroers en -zussen).

2 Kinderen van personeelsleden 

Behoor je tot de voorrangsgroep en schreef je niet tijdig in, dan vervalt je voorrang. Wil je alsnog inschrijven, dan moet je de inschrijvingsprocedure volgen.

 

De inschrijvingsperiode voor 1A start met een periode waarbij leerlingen die tot volgende voorrangsgroepen behoren – dat is wettelijk zo bepaald - zich kunnen inschrijven.

Goed om te weten

Binnen onze inschrijvingsprocedure zijn wij verplicht om te streven naar sociale mix en sociale cohesie. Hiervoor maken wij gebruik van de systematiek van dubbele contingentering.

Leerlingen worden hierbij ingedeeld in 2 groepen, indicator of niet-indicator leerlingen. Vervolgens wordt bewaakt dat deze groepen in een bepaalde verhouding vertegenwoordigd zijn.

Indicator en Niet Indicator leerlingen kunnen inschrijven van 1 maart 2021 t.e.m. 27 maart 2021.

Dit heeft voor leerlingen uit voorrangsgroepen geen enkel gevolg.

 

Bij de inschrijving van jouw kind vragen we je hierdoor WEL om ons volgende informatie te geven:​

 

Indicatorleerlingen zijn: 

 • kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het vorige schooljaar een schooltoelage ontvingen

 • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, of geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs.

Alle gegevens die jij ons ter beschikking stelt, vallen onder de GDPR-wetgeving en worden door ons enkel gebruikt voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

Je behoort niet tot een voorrangsgroep

Dit jaar maakt A-Maze gebruik van een digitale inschrijvingsprocedure i.s.m. Microsoft / Informat 

Via deze intresseprocedure laat jij A-Maze weten dat je jouw zoon of dochter bij hen wenst in te schrijven. Je geeft basisinformatie over je kind (geboortedatum, adres, rijksregisternummer) en je contactgegevens. 

 

Alle gegevens die jij ons ter beschikking stelt, vallen onder de gdpr-wetgeving en worden door ons enkel gebruikt voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Na de voorinschrijvingen zijn er volgend aantal vrije plaatsen:

 • 1A: 45 vrije plaatsen,
  waarvan 13 indicator- en 32 niet-indicatorleerlingen*

*lees: 'goed om weten' i.v.m. de betekenis van indicator- en niet-indicatorleerlingen.

 
 

Schoolreglement, PPGO! 
Pedagogische project A-Maze

Bij het inschrijven dien je je met deze akkoord te verklaren. 

Pedagogisch project
De voorrangsprocedure loopt van maandag 1 februari 2021, t.e.m. 28 februari 2021
Schermafbeelding 2021-02-09 om 11.00.36.

01/ WAAR IS DE CAMPING?

Die is er niet. We zijn een digitale school, dus we schrijven digitaal in! Je moet enkel de snelste zijn! 

Je hebt tijd vanaf 01 maart 7:00 om je zoon of dochter aan te melden via de link die je op de website van A-Maze vindt Het heeft géén zin om je zoon of dochter meerdere keren aan te melden. Zorg ervoor dat je het rijksregisternummer bij de hand hebt.

02/ DUBBELE CONTINGENTERING

Een inschrijvingsprocedure werkt volgens het principe van de dubbele contingentering. Dat betekent dat we als school een aantal plaatsen moeten vrijhouden voor kinderen die recht hebben op een studietoelage en/of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Vergeet bij het invullen van het aanmeldingsformulier zeker niet om dit aan te duiden in het voorziene antwoordvak. Het is ook uiterst belangrijk om hier naar waarheid op te antwoorden, zoniet riskeer je de ongeldigverklaring van je inschrijving. Bij de effectieve inschrijving zal je een ‘verklaring op eer’ moeten ondertekenen. A-Maze moet 30% van de plaatsen voorzien aan leerlingen die voldoen aan deze kenmerken (Percentage wordt bepaald door de overheid). Is het contingent niet volzet? Dan wordt het aangevuld met aanmeldingen die niet voldoen aan de kenmerken. 

03/ HOEVEEL VRIJE PLAATSEN?

De capaciteit voor 1A bij A-Maze is vastgelegd op 45 leerlingen. Er zijn na de inschrijvingen nog 3 vrije plaatsen in 1A. 

(Het aantal vrije plaatsen wordt ingevuld op woensdag 24 februari na afronding van de inschrijvingsperiode voor leerlingen uit voorrangsgroepen.)

04/ KLACHTEN

Heb je een klacht over de inschrijvingssprocedure zelf? Dan kan je hiermee terecht bij de directeur via inschrijvingen@a-maze.school. Ben je het niet eens met een niet-gerealiseerde inschrijving? Dan moet je je wenden tot de commissie inzake leerlingenrechten via commissie.leerlingen@vlaanderen.be.

05/ LAATSTE TIP: HERLEES!

Lees het vooral nog eens opnieuw, en opnieuw. Je vindt zo goed als zeker een antwoord op elke vraag. Vind je het écht niet, dan kan je ons elke weekdag bereiken van 9:00 tot 17:00 

 

Voor een middel tegen spanningen moeten we je echter doorverwijzen naar de lokale apotheek.

 
 
Schrijfin.jpg

Hoeveel vrije plaatsen hebben we nog? 

schooljaar 2020 - 2021

schooljaar 2021 - 2022