top of page

MODULAIR

1ste graad - eerste leerjaar

Economische wetenschappen

GOED OM TE WETEN

EERSTE GRAAD A-STROOM

Uit onderzoek blijkt dat je een goede studiekeuze best niet te vroeg maakt. Daarom is er een brede eerste graad (1ste en 2de jaar secundair) waarin je kan proeven van meerdere interessegebieden. Alle leerlingen blijven dus samen in dezelfde groep en werken op hun eigen tempo. Wil je je eigen interesses nog verder uitdiepen? Dat kan uitgebreid in de verschillende projecten en tijdens persoonlijke challenges. 

โ€‹

In het eerste leerjaar laten we je nog van alles proeven! โ€‹โ€‹

IETS VOOR JOU?

Je hebt waarschijnlijk al op radio of tv gehoord dat het secundair onderwijs vernieuwd wordt.

 

De hervorming is erop gericht om iedereen de eerste jaren van het secundair onderwijs van alles te laten proeven om daarna pas een keuze te maken.

 

Uit onderzoek blijkt immers dat leerlingen best niet te vroeg een studiekeuze maken. Het is pas in het derde leerjaar dat je een echte studiekeuze maakt.

 

ALLES is dan nog mogelijk, wat je ook kiest in je eerste twee jaren.

LESSEN?

โ€‹Iedereen krijgt de basisvorming, in deze basisvorming gaat er veel aandacht naar talen en wiskunde. 

โ€‹

Bij de basisoptie Economie & Organisatie leer je: 

 • Over de sociaaleconomische realiteit en actualiteit, vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid;

 • Informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken;

 • Kritisch kijken naar marketing en reclame;

 • Verwerft inzicht in betaalmiddelen, budgetbeheer, duurzaamheid, ...;

 • Over ondernemerschap, prijsbeïnvloeding, economische trends, ...

 • STEAME (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics en Entrepreneurship)

WAT NA DE 1STE GRAAD?

โ€‹

Finaliteit: 

 • DOORSTROOMGERICHT

 • DOORSTROOMGERICHT en ARBEIDSMARKTGERICHT

 • ARBEIDSMARKTGERICHT

 

Na het 2e leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting, in elke finaliteit.
 

Studierichtingen behoren tot finaliteiten, onderwijsvormen en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.

 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt. 

 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)

 • Domeinen zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …)

 

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.

Afbeelding2

BIJLAGES

bottom of page