top of page

Natuurwetenschappen

2DE GRAAD

Domeinoverschrijdend

Doorstroomfinaliteit

BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Natuurwetenschappen is als een spannende puzzel in de wereld van doorstroomfinaliteit.

Met een mix van algemene kennis en speels leren van biologie, chemie, fysica en wiskunde wordt hier de wetenschappelijke magie onthuld!

Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen

LEERLINGENPROFIEL

  Leerlingen die dol zijn op de wondere wereld van de Natuurwetenschappen laten hun inzicht in ingewikkelde lesstof zien, leggen moeiteloos verbanden en kunnen als een pro logisch redeneren. Ze kunnen gestructureerd denken en jongleren met abstracte wiskundige begrippen en concepten alsof het niets is en passen dit vakkundig toe in de wereld van de natuurwetenschappen. Ze gaan systematisch op ontdekkingsreis en verkennen de verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een spannende uitdaging om op slimme wijze een variatie aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten met elkaar te verbinden door middel van analytisch en helder denken.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

  Onderzoeksvaardigheden
  Uitbreiding biologie transport van water en assimilaten bij planten, driedomeinensysteem, analyse van gedrag en interacties van organismen, structuur, voortplanting, metabolisme van micro-organismen
  Uitbreiding chemie: oplossen van stoffen in water, reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen, kwantitatieve aspecten, classificeren van stoffen
  Uitbreiding voor fysica: statica, ideale gaswet, kwantificeren van de warmtebalans, kwantificeren van arbeid en energieomzettingen, kwantificeren van gemengde gelijkstroomkringen, optica.
  Sterke uitbreiding voor wiskunde: tweedegraadsfuncties en -ongelijkheden, spreidingsdiagrammen, functie f(x)=c/x, goniometrie (sinus- en cosinusregel, verwante hoeken), rekenen met vectoren, analytische meetkunde in het vlak, deelbaarheid van veeltermen
  Leerplan B+ voor Engels, Frans, Geschiedenis, Nederlands
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen

WAT HIERNA?

Na de tweede graad Natuurwetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

De meest logische keuze in de derde graad is
Biotechnologische en Chemische wetenschappen (doorstroom)
Moderne talen - Wetenschappen (doorstroom)
Technologische wetenschappen en Engineering (doorstroom)
Wetenschappen - Wiskunde (doorstroom)

bottom of page