top of page

2e - Humane wetenschappen

2DE GRAAD

Domeinoverschrijdend

Doorstroomfinaliteit

BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Humane wetenschappen is als een smeuïge lasagne van kennis, geserveerd in de stroomversnelling van het leven. Hier proef je van filosofie, kunst, sociologie en psychologie, allemaal op een bedje van brede algemene vorming. Leerlingen duiken in de wereld van de mens, het universum, goed en kwaad, geluk en de grote levensvragen. Ze worden kunstspeurders die met een vergrootglas de vorm, inhoud, context en functie van kunstwerken onder de loep nemen. En alsof dat nog niet genoeg is, stappen ze ook in de schoenen van sociologen en psychologen, om verbanden te ontdekken in onze moderne maatschappij.

2e - Humane wetenschappen
2e - Humane wetenschappen

LEERLINGENPROFIEL

  Leerlingen die Humane Wetenschappen volgen, zijn echte tovenaars in het jongleren met ingewikkelde lesstof. Ze knopen de lesstof handig aan elkaar en zijn meesters in logisch redeneren. In een mum van tijd verwerken ze ingewikkelde leerstof.
  Ze bekijken de wereld op een analytische en wetenschappelijke manier. Ze jongleren met menswetenschappelijke en filosofische begrippen op een abstract niveau. Ze duiken in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en willen elk aspect van het menselijk bestaan doorgronden.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

  Filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
  Kunstbeschouwing: analyseren van kunstuitingen in stromingen, periodes en samenlevingen
  Sociologie en psychologie: sociologische begrippen en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, persoonlijkheid
  Leerplan B+ voor Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde
2e - Humane wetenschappen
Economische wetenschappen

WAT HIERNA?

Na de tweede graad Humane wetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

De meest logische keuze in de derde graad is
Humane wetenschappen (doorstroom)
Welzijnsswetenschappen (doorstroom)

bottom of page