top of page

HUMANE WETENSCHAPPEN

2de graad Doorstroom finaliteit

BESCHRIJVING

 • Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.

 • Je krijgt verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

 • De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 • Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

 • Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. 

 • Je leert vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit vanuit verschillende wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur (kunstbeschouwing), gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. 

 • Daarbij komen volgende onderwerpen aan bod:

  • sociologische begrippen,

  • analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s,

  • domeinen van ontwikkeling,

  • sociaal gedrag en sociale vaardigheden,

  • persoonlijkheid,

  • communicatiekaders,...

 • Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Humane wetenschappen
Humane wetenschappen

GOED OM TE WETEN

 • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

 • De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

 • Je leert theoretische en abstracte leerinhouden verwerken.

 • Je kan de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.

 • Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

IETS VOOR JOU?

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;  

 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;

 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;

 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;

 • wil nadenken over essentiële levensvragen;

 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;

 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;

 • is geboeid door de actualiteit.

โ€‹

Jouw talenten

 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken over mens en samenleving in tijd en ruimte? 

 • Ben je geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen?

 • Ben je bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen?

 • Ben je bereid om de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement te verkennen?

 • Wil je nadenken over essentiële levensvragen?

 • Ben je nieuwsgierig en gevoelig naar de wereld van kunst en cultuur? 

 • Ben je bereid om kritisch om te gaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen? 

 • Ben je geboeid door de actualiteit? 

 

Dan is de richting Humane wetenschappen iets voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten

 

Jouw uitdagingen

 • Je leert logisch redeneren;

 • Je leert vlot verbanden leggen in de leerstof;

 • Je leert op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving;

 • Je leert complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek;

 • Je werkt aan STEAME-projecten. 

WAT NA DE 2DE GRAAD?

Na de tweede graad Humane wetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

 

De meest logische keuze in de derde graad is

 • Humane wetenschappen (doorstroom); 

 • Welzijnsswetenschappen (doorstroom). 

EN NADIEN?

Humane wetenschappen hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals geneeskunde, tandheelkunde, ingenieursopleidingen enz... of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

โ€‹

 • Geesteswetenschap

  • Archeologie en Kunstwetenschappen; 

  • Geschiedenis;

  • Godgeleerdheid; 

  • Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht;

  • Wijsbegeerte en moraalwetenschappen. โ€‹

 • Natuurwetenschap

  • Gezondheidszorg;

  • Sociale gezondheidswetenschappen. 

 • Sociale wetenschap

  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen;

  • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind);

  • Sociaal-agogisch werk;

  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication;

  • International Affairs;

  • Sociaal-economische wetenschappen);

  • Politieke en Sociale wetenschappen;

  • Rechten;

  • Notariaat en Criminologische wetenschappen;

  • Onderwijs;

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

bottom of page