top of page

HUMANE WETENSCHAPPEN

2de graad Doorstroom finaliteit

Humane wetenschappen.png

GOED OM TE WETEN

 • Je kan voor deze studierichting kiezen na elke basisoptie van het 2de leerjaar A. 

 • De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

 • Je leert theoretische en abstracte leerinhouden verwerken.

 • Je kan de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.

 • Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

IETS VOOR JOU?

Jouw talenten

 • Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken over mens en samenleving in tijd en ruimte? 

 • Ben je geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen?

 • Ben je bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen?

 • Ben je bereid om de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement te verkennen?

 • Wil je nadenken over essentiële levensvragen?

 • Ben je nieuwsgierig en gevoelig naar de wereld van kunst en cultuur? 

 • Ben je bereid om kritisch om te gaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen? 

 • Ben je geboeid door de actualiteit? 

 

Dan is de richting Humane wetenschappen iets voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten

 

Jouw uitdagingen

 • Je leert logisch redeneren;

 • Je leert vlot verbanden leggen in de leerstof;

 • Je leert op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving;

 • Je leert complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek;

 • Je werkt aan STEAME-projecten. 

WAT NA DE 2DE GRAAD?

Na de tweede graad Humane wetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

 

De meest logische keuze in de derde graad is

 • Humane wetenschappen (doorstroom); 

 • Welzijnsswetenschappen (doorstroom). 

EN NADIEN?

Natuurwetenschappen hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals geneeskunde, tandheelkunde, ingenieursopleidingen enz... of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

 • Geesteswetenschap

  • Archeologie en Kunstwetenschappen; 

  • Geschiedenis;

  • Godgeleerdheid; 

  • Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht;

  • Wijsbegeerte en moraalwetenschappen. 

 • Natuurwetenschap

  • Gezondheidszorg;

  • Sociale gezondheidswetenschappen. 

 • Sociale wetenschap

  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen;

  • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind);

  • Sociaal-agogisch werk;

  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication;

  • International Affairs;

  • Sociaal-economische wetenschappen);

  • Politieke en Sociale wetenschappen;

  • Rechten;

  • Notariaat en Criminologische wetenschappen;

  • Onderwijs;

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

bottom of page