top of page

Privacyverklaring A-Maze

Uw privacyrechten

A-Maze verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend onder GDPR).

A-Maze is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

A-Maze respecteert de privacy van alle gebruikers van deze webapplicatie en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verzamelen en bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die A-Maze verzamelt en die vervolgens bewaard worden, worden uitsluitend gebruikt om u in contact te brengen met de verschillende scholen van A-Maze.

Deze persoonsgegevens kunnen uitsluitend ingevoerd, gewijzigd of geraadpleegd worden door geïndentificeerde gebruikers die ingelogd zijn met een geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

A-Maze verwerkt en verzamelt binnen deze webapplicatie alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de scholen van A-Maze voldoende informatie te geven over een mogelijke kandidaat. Hierbij worden geen gevoelige, medische of gerechterlijke persoongegevens verwerkt of verzameld.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van A-Maze of die van een derde partij die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen deze persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijks beschikken.

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

U kan ten alle tijde zelf uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, aanpassen of verbeteren. Daartoe dient u in te loggen in de webapplicatie. Vooraleer u de eerste keer kunt inloggen, dient u zich te registreren en de nodige informatie in te vullen.

Indien u wenst om uw persoonsgegevens te verwijderen, dient u contact op te nemen met A-Maze via de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien u persoonsgegevens mogelijk door iemand anders werden geregistreerd, dient u contact op te nemen met A-Maze om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. 

 

Derden

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de verschillende scholen van A-Maze. Ook deze scholen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te repecteren.

 

Cookies

De webapplicatie van A-Maze maakt enkel gebruik van tijdelijke cookies voor het indentificeren van de sessie tussen de gebruiker en de servers. Zodra deze sessie beëindigd is, worden mogelijke cookies verwijderd. Dit kan door de browser te sluiten of door te klikken op uitloggen.

 

Veiligheid

A-Maze verbindt er zich toe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verminking, vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, inzage door onbevoegde personen of openbaarmaking. Daarnaast is het personeel van A-Maze bij de verwerking van de persoonsgegevens gebonden aan de voorschriften van de AVG.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de webapplicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de webapplicatie kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contact

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt over ons privacybeleid, kunt u ons contacteren via de volgende kanalen:

 

April 2020

A-Maze - VDEF met naam - blauw.png
bottom of page