top of page

NATUURWETENSCHAPPEN

2de graad Doorstroom finaliteit

Natuurwetenschappen.png

GOED OM TE WETEN

 • Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde.

 • Leerlingen zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren.

 • Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal.

 • Leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken.

 • Leerlingen hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken.

 • Leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

IETS VOOR JOU?

Jouw talenten

 • Ben je een theoretisch denker?

 • Ben jij een doorzetter en kan je zelfstandig werken? 

 • Heb je goede resultaten voor talen, wiskunde en natuurwetenschappen? 

 • Heb je een brede interesse en een goed taalgevoel? 

 • Kan jij analytisch en inzichtelijk denken?

 • Ben je geboeid door fenomenen uit de wiskunde, natuurwetenschappen, fysica, chemie en biologie en vind je het een uitdaging om ze planmatig te onderzoeken en op te lossen?

 • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

 

Dan is de richting Natuurwetenschappen iets voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten

 

Jouw uitdagingen

 • Je leert logisch redeneren;

 • Je leert vlot verbanden leggen;

 • Je leert problemen analyseren en wiskundig oplossen.

 • Je leert experimenteren in de vakken biologie, chemie en fysica.

 • Je voert zelfstandig onderzoeken uit tijdens labo’s.

 • Je werkt aan STEAME-projecten. 

WAT NA DE 2DE GRAAD?

Na de tweede graad Natuurwetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

 

De meest logische keuze in de derde graad is

 • Biotechnologische en Chemische wetenschappen (doorstroom) 

 • Moderne talen-Wetenschappen (doorstroom)

 • Technologische wetenschappen en Engineering (doorstroom)

 • Wetenschappen-Wiskunde (doorstroom)

EN NADIEN?

Natuurwetenschappen hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals geneeskunde, tandheelkunde, ingenieursopleidingen enz... of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

 • Geesteswetenschap

  • Taal- en Letterkunde,

  • Toegepaste taalkunde,

  • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen,

  • Oosterse talen en culturen,

  • Taal- en regiostudies)​

 • Sociale wetenschap

  • Onderwijs​

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

 • Natuurwetenschap

  • Architectuur,

  • Industriële wetenschappen en Technologie,

  • Productontwikkeling,

  • Toegepaste wetenschappen,

  • Toegepaste biologische wetenschappen 

  • Biotechniek,

  • Gecombineerde studiegebieden (digital design),

  • Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen,

  • Biomedische wetenschappen,

  • Biotechniek,

  • Bewegings -en Revalidatiewetenschappen,

  • Farmaceutische wetenschappen,

  • Nautische wetenschappen,

  • Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg,

  • Nautische wetenschappen

  • Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef),

  • Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef),

  • Diergeneeskunde

bottom of page