top of page
DSC05456.jpg

A-MAZ(E)ING Ouder

Je zoon of dochter is UNIEK. Met eigen ambities en talenten.
Vast van plan om iets van het leven te maken.

A-Maze heeft expertise in hoogbegaafdheid en breinvriendelijk leren 

Ons onderwijs is afgestemd op het bioritme van de puber! 

Schets Pijl omlaag

Aandacht voor je zoon of dochter

Jouw kind is uniek. Ieder met eigen ambities, talenten en de behoefte om gezien en gehoord te worden. Dat is het startpunt van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij jouw kind aan persoonlijke doelen werkt binnen een duidelijke structuur, waarin intensieve begeleiding en uitdaging centraal staat. 

De laptop is slechts een middel

Het is niet zo dat jouw kind binnen gepersonaliseerd onderwijs de hele dag op een laptop zit te kijken. Onze digitale leeromgeving biedt hem/haar een structuur om gepersonaliseerd te leren. Onderwijs is mensenwerk, met een brede variatie van leeractiviteiten in de échte wereld waarin de leerkracht een cruciale rol speelt.

Schets Pijl omlaag
Schets Pijl omlaag

A-Maze voor iedereen?

Wat is de ideale school? De school die het meest aansluit bij de noden van jouw kind. Daardoor zijn we ervan overtuigd dat het onderwijs dat A-Maze aanbiedt wel of niet geschikt kan zijn voor jouw kind. Voor vakdoorbrekend, innoverend onderwijs moet je bij ons zijn!

Bij A-Maze hebben we ons gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en breinvriendelijk onderwijs. 

 
 

Gelijkheid door ongelijkheid

A-Maze is ervan overtuigd dat gelijke kansen worden gerealiseerd door een ongelijke behandeling. Gelijke kansen betekent niet ‘iedereen gelijk voor de wet’. Doordat niemand met dezelfde startpositie de school betreedt, verplicht het gelijkheidsbeginsel ons om rekening te houden met verschillen, zodat alle leerlingen de leerstof op hun eigen niveau kunnen doorlopen. Met andere woorden bedoelen we met ongelijke behandeling, gelijke kansen bieden tot ontwikkeling van de talenten en de ambities van de leerling als uitgangspunt.

Schets Pijl omlaag
Schets Pijl omlaag

De verandering van tijdperk

Onze wereld verandert continu. A-Maze heeft als doel onze jongeren voor te bereiden op een maatschappij waarvan wij nog niet eens weten hoe die er in de toekomst zal uitzien. Om dat doel te bereiken, richten wij onderwijs in dat afgestemd is op de leefwereld van onze jongeren door hen gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden, hen eigenaar te maken van hun eigen leerproces, hen vaardigheden en kennis aan te leren die vereist zijn in de maatschappij van morgen zodat zij met goesting levenslang kunnen leren.

Een prettige sfeer op school

We horen vaak dat leerlingen zich hier direct thuis voelen. En zichzelf kunnen én durven zijn. Daar zijn wij als school heel trots op! Wij bieden al onze leerlingen namelijk het onderwijs dat het beste bij ze past. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen talenten en manier van leren. Daarom denken we niet in hokjes, maar geven we je de ruimte om jezelf te zijn, te doen waar je goed in bent en te leren op jouw manier. Dat creëert een aangename atmosfeer waarin er ook minder wordt gepest, wat de leerlingen, en zeker ook de leercoaches, motiveert.

Schets Pijl omlaag

Methodeonderwijs, maar net iets meer

De onderwijsvisie van A-Maze baseert zich op de pedagogische ideeën van Freinet, Jena, Dalton, Montessori én gaat te werk volgens het principe van ervaringsgericht onderwijs. Vanuit die mix werkt A-Maze in praktijk vanuit duidelijke leerdoelen op niveau. We houden ons dus niet aan een bepaalde methode, maar kiezen -in onze ogen- het beste van al deze methodes, om excellent onderwijs aan te bieden.

Schets Pijl omlaag
Schets Pijl omlaag

Kansen op de arbeidsmarkt

Jij wilt dat jouw zoon of dochter iets van zijn/haar leven maakt. Werkgevers selecteren hun werknemers allang niet meer alleen op diploma’s. Verantwoordelijkheid nemen, kunnen samenwerken en jezelf ontwikkelen zijn minimaal even belangrijk geworden.

Precies de dubbelslag die we bij A-Maze nastreven.

A-Maze is (leer-)doelgericht

Adaptief onderwijs verbindt de ambities & talenten van jouw kind met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus en omschreven in heldere taal. Zo haalt jouw kind elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. En geeft jouw kind een voldaan en trots gevoel.

Schets Pijl omlaag
Schets Pijl omlaag

Geen vrijheid-blijheid, maar structuur

Jouw kind leert langzaam maar zeker de regie te pakken over zijn/haar eigen ontwikkeling. Daarom kent gepersonaliseerd onderwijs geen vrijheid-blijheid, maar – zeker in het begin – juist méér structuur dan in het traditioneel onderwijs. Zodra jouw kind laat zien het aan te kunnen, krijgt hij/zij meer ruimte. Wij noemen dat ‘afnemende sturing’.

Scandinavisch onderwijs in België?

Adaptief onderwijs bij A-Maze vindt zijn inspiratie bij landen zoals Zweden en Finland. Daar zijn heel wat scholen actief, met meer dan 20 jaar ervaring en uitstekende resultaten. Een bewezen aanpak!

Schets Pijl omlaag
Schets Pijl omlaag

Terug naar de essentie van onderwijs!

Onderwijs heeft de opdracht om jouw kind de optimale kans te bieden zich voor te bereiden op het latere leven. A-Maze grijpt daarop terug door de persoonlijke ambities van jouw kind centraal te stellen en te verbinden aan de leerdoelen op school. 

COL: coach – ouder - leerling

Jouw kind krijgt binnen gepersonaliseerd onderwijs de aandacht die het verdient. Dat geldt ook voor jou als ouder. A-Maze werkt het sterkst vanuit de samenwerking tussen coach – ouder(s) – leerling (COL) door je zicht te geven op hoe je kind zich voelt op school, maar ook door je te betrekken bij de vooruitgang van het leerproces.

Schets Pijl omlaag
Schets Pijl omlaag

Later kiezen voor het juiste onderwijs

Adaptief onderwijs biedt jouw kind de mogelijkheid uit te vinden hoe en op welk niveau hij/zij het beste leert door uitdagende doelen en heldere criteria. Hiermee wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om de keuze voor het onderwijs dat zijn/haar latere leven bepaalt op een andere manier vorm te geven. Zo krijgt jouw kind de kans zichzelf te verbazen door te worden wie hij/zij droomt te zijn.

Schets Pijl omlaag

A-Mazing onderwijs vereist een transitie

Last but not least... De transitie naar adaptief onderwijs kost tijd en energie. Groeien is fouten (durven) maken. We willen gaan voor kwaliteit van ons onderwijs, maar dat wil zeggen dat we ook heel vaak dingen 'proberen'. Laten we samen onderwijs vorm geven! 

Interesse om in te schrijven

Interesse - in 1A of 2A voor schooljaar
Schets Pijl omlaag
bottom of page